Kotva
Aktuality
PROJEKT: ZÁBAVNÉ UČENÍ A HRANÍ
12.2.2019

 

Mapa webu
A
A
A

Projekty

Vloženo: 13.5.2014 | Zobrazeno: 3880x
V současné době je zařízení zapojeno do následujících projektů:ZÁBAVNÉ UČENÍ A HRANÍ

Naše základní škola a školní družině společně realizují projekt s názvem Zábavné učení a hraní, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011510, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, projektové dny ve škole a ve školní družině.

 

Po celou dobu realizace projektu bude naše škole organizovat tyto aktivity:

  •        Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  •        Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  •        Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  •        Projektové dny v základní škole
  •        Projektové dny ve školní družině

 

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových

kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.Škola využila nabídky zaměstnání asistentů pedagogů od 1. září 2017, kteří byli proškoleni v rámci projektu Práce a rodina - registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0./0.0./16_061/0003343 - a získali tak odbornou způsobilost k vykonávání profese asistenta pedagoga.


Naše škola realizuje projekt s názvem Odpolední učení hrou, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004139, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ:

 

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.


 

Dalším projektem, jenž škola realizuje pod názvem "Naše šikovné ručičky", je projekt pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0161, cílený na zvyšování kvality ve vzdělávání - konkrétně pak ve vzdělávání počátečním.

 

 


 

 Naše škola realizuje projekt "Pojďme si číst", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1658, zaměřený na zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a podporu výuky cizích jazyků.

 

 

 


 

Od 1. září 2014 je škola partnerem projektu "Minipodniky, základy podnikání pro žáky" (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0038).

 


 

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů", v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde.


 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Školy se do projektu přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů - žadatelů o podporu. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé přihlášené školy v rámci celého území České republiky v průběhu celého školního roku nejméně jednou měsíčně.

 


 

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, p. o. je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích "Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením". Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1. 10. 2012 do 2. 7. 2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.